VRAAGGERICHTE ZORG. DAT REGELEN WE SAMEN

Een betere onderlinge afstemming tussen zorgverleners en meer continuïteit van zorg. Dat is wat de patiënt van vandaag steeds vaker van u verlangt. Hoe organiseert u dat? Hoe speelt u meer in op vraaggerichte zorg? Door met partners te werken die de klantvraag weten te vertalen in een passend en kwalitatief hoogwaardig aanbod.

ONZE AMBITIE: VOOR HUISARTSEN IN DE REGIO WILLEN WE EEN KENNISCENTRUM ZIJN.

We willen het Expertisecentrum uitbouwen tot een unieke locatie voor 1,5 lijns zorg rond voet & beweging. Een vertrouwde en inspirerende plek waar ook specialisten hun eigen spreekuur draaien en nauw samenwerken met andere bewegings-experts. Waar we eigen klinische registraties en kwaliteitsindicatoren hanteren en een database ontwikkelen waarin alle kennis integraal wordt verzameld en beschikbaar komt voor gelieerde zorgpartners.

Uiteraard zoeken we de samenwerking in de regio met gelijkgestemden. Met die experts en specialisten die ook willen innoveren en over de grenzen van hun eigen vakgebied heen willen kijken. Zo geven we samen vorm en inhoud aan een nieuw concept dat tot doel heeft om de zorg in onze keten beter te maken. Want dat is toch de toekomst, meer doen met minder. Het vergt een andere manier van denken en een andere aanpak die slimmer, beter én goedkoper is. Dat lukt alleen door in de keten intensiever en efficiënter samen te werken.

INTERESSE?

Maak een afspraak met directeur/founder Jan Haagen