PETER VAN DEN BERG

“Ik ben altijd op zoek naar kennis. Naar nog beter begrijpen wat er achter een probleem zit en hoe we eraan kunnen bijdragen om dat probleem op te lossen. Na de opleiding fysiotherapie heb ik daarom nog allerlei aanvullende cursussen en opleidingen gedaan. Mijn grootste kracht zit in het behandelen van complexe problematiek op het snijpunt van bewegen, gedrag en communicatie. In mijn werk vind ik het belangrijk om zicht op het hele plaatje te krijgen. Breed te blijven kijken. Doe je dat niet en focus je alleen op één aspect, dan draagt je oplossing vaak niet bij aan de onderliggende vraag. Dit vakgebied vraagt van mij dat ik goed kan luisteren, sensitief ben, in staat ben af te stemmen op de ander. Op het kind, maar ook op het gezinssysteem waar hij onderdeel van is. Mooie momenten in mijn vak zijn als een jonge meid met een afwijkend looppatroon na een training glundert omdat iemand tegen haar zei: ‘Wat loop jij mooi!’. Of als de ouders van een jongetje mij vragen of ik hem na het behandeltraject wil blíjven begeleiden, omdat hun kind zich door mij begrepen voelt en zij hem nu ook beter kunnen begrijpen.”