JUDITH NIJENHUIS

Actief revalideren en participeren staan centraal in alles wat ik doe. Anders gezegd, mijn cliënt is regisseur van zijn eigen herstel en ik zal hem daarin zo goed mogelijk coachen en ontwikkelen. Een aanpak die uitstekend werkt, zeker bij sporters die zo snel mogelijk weer in beweging willen komen. Progressie is daarom key in alles wat ik doe: ik heb echt voldoening van mijn werk als ik een hardloper van een immobiele situatie terug krijg naar zijn gekoesterde ticket voor de marathon. Ofwel, van pijnvrij naar weerbaar en belastbaar. Het is zo dankbaar om te mogen begeleiden. Dat kan als mijn cliënt nut en noodzaak ziet van oefenen en samenwerken.

Ik ben fysio-manueel therapeut. In mijn behandeling maak ik gebruik van specifieke bewegingen van gewichten en zenuwstructuren en in sommige gevallen vul ik aan met manipulaties, ook wel bekend als ‘kraken’. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar.

Ik zie dat steeds meer mensen, en met name jongeren, onderbelast zijn; ze bewegen te weinig. Kinderen bijvoorbeeld bewegen nog maar een derde van pakweg 30 jaar geleden. Zo’n inactief leven kan soms verregaande consequenties hebben. Wij zien veel jongeren in onze praktijk met blessures die niet passen bij de leeftijd. Daarom willen we in gesprek met collega-experts om te onderzoeken hoe we jongeren kunnen uitnodigen om hun inactieve leven te veranderen en wat onze rol daarin zou kunnen zijn. Omdat de samenwerking vakoverstijgend is, ontdekken we ook dat er veel partijen en factoren een rol spelen in deze maatschappelijke trend. Denk aan de rol van ouders, van vrienden, en van school. Ik geloof daarom ook dat we dit soort problemen alleen kunnen oplossen door intensief met elkaar samen te werken. Dat doe ik graag!

Specialisaties & expertise

  • Algemene fysiotherapie
  • Manueel therapie
  • Sportspecifieke training en revalidatie
  • Revalidatie na een operatie
  • Dry needling
  • Medical taping

Judith maakt deel uit van het team van De Fysiotherapeut Zwolle. Kijk hier voor meer informatie.