JAN HAAGEN

“Het Expertisecentrum Voet & Beweging is een concept, een visie op hoe ons werk slimmer en beter kan. Mijn droom is om met mijn concept bij te dragen aan meer efficiency en kostenbesparing in de zorgketen waarin wij ons bevinden. Wij willen toe naar één loket met één triagist. Iemand met een medische staat van dienst die fungeert als poortwachter. Hij beoordeelt de zorgvraag op urgentie en indiceert het vervolgtraject bij een van onze specialistische en integrale teams. Vervolgens wordt alle zorg direct om de klant heen georganiseerd. Kracht van dit concept is snelheid, doel- en klantgerichtheid. Hierover willen we graag in gesprek met opleiders en verzekeraars.”